I+D

L’I+D juntament amb la innovació ha estat des d’un inici el nostre principal motor d’evolució. El nostre equip forma part de diferents comissions d’investigació i desenvolupament tant d’àmbit acadèmic com professional.

Implementem nous sistemes constructius en estructures i tancaments en fusta. Hem dissenyat el major edifici de fusta de la regió, promovent el creixement de el teixit industrial en aquest àmbit. Desenvolupem sistemes de forjats estructurals bidireccionals amb nervis alleugerits i armadures actives, aconseguint forjats monolítics actius i molt lleugers. Integrem productes provinents del reciclatge de plàstics en els forjats de formigó, encapsulant els residus en estructures amb una vida útil mínima de 100 anys.

La contínua formació i desenvolupament ens permet millorar i optimitzar processos, treballar de forma més eficaç i oferir un servei de màxima qualitat als nostres clients.

La capacitat d’adaptació és el motor del canvi.

Projectes relacionats amb I+D​

Noticias

MARTA FARRÚS

Cap d’Equip – Responsable de l’Àrea de Producció​

mfarrus@bisstructures.com

TEDxBerkeley – Carl Bass

The New Rules of Innovation