Qualitat

Una de les nostres avantatges competitives és de distingir-se en termes de qualitat dels serveis, ja que considerem que és una condició necessària per al desenvolupament dels nostres processos projectuals.​
La nostra principal avantatge competitiva en termes de qualitat resideix en la voluntat de superar sempre les expectatives dels nostres clients. Cada nou projecte és un repte per a millorar el nostre servei i fidelitzar als nostres clients.​
Disposem d’uns processos interns estandarditzats de seguiment de totes les fases del projecte, amb l’objectiu de millorar la productivitat, la qualitat i l’eficiència del nostre servei. L’adequació de tota l’informació relacionada amb el projecte, com plànols, memòries, detalls i plecs de condicions, és una constant en la posada al dia de les normatives vigents. ​
A BIS comptem amb un equip jove i dinàmic que, de forma transversal, s’encarrega de que el coneixement, aconseguit a través de cada nou projecte, es comparteix entre tot l’equip. Mantenim actius i partícips a tots els nostres treballadors. El treball transversal té, a més, la voluntat i l’objectiu d’homogeneïtzar els processos d’elaboració de projectes, així com els criteris utilitzats per al disseny i càlcul.​
Mitjançant el Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) donem veu a cada membre de l’equip en el procés de millora tècnica i empresarial, amb la constant inquietud de portar a terme les propostes de millora rebudes i enriquir, d’aquesta forma, qualsevol treball.

Notícies relacionades 

Projectes relacionats amb qualitat

MARTA SOLÉ

Responsable de projectes i directora de l’àrea de qualitat

msole@bisstructures.com