Detalls

Arquitecte PMMT
Promotor CREU BLANCA
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 6.863.815,27 €
Superfície 5.470 m²
Any del projecte 2017
Any de l’obra

Descripció

L’ampliació de l’actual Clínica Creu Blanca és un nou edifici que té forma de “L” i està compost per cinc plantes soterrades respecte l’avinguda Reina Elisenda.

En tot el solar es preveu un substrat rocós de difícil perforació, fet que comporta haver de plantejar sistemes de contenció que permetin travessar-lo. Així doncs, en tot el front que dóna a avinguda Reina Elisenda, es plantegen murs pantalla perimetrals de 63 cm de gruix, executats mitjançant hidrofresa. En canvi, en tot el front que dóna a l’edifici de la Clínica i a l’avinguda Foix la contenció es resoldrà mitjançant pantalles de micropilots amb mur folre. D’aquesta manera es podran col·locar els sistemes d’acodalament i ancoratges previstos per garantir l’estabilitat de l’excavació. La fonamentació serà per sabates.

La nova estructura es planteja amb pilars i lloses massisses de formigó armat. Prèviament caldrà realitzar dues actuacions singulars per tal de mantenir el valor patrimonial del conjunt: estintolar els balcons perimetrals existents i estabilitzar i consolidar el mur d’avinguda Foix.

Related Projects