Detalls

Arquitecte B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS
Promotor
AEFE
Constructora CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA
Localització BARCELONA
Cost 4.455.000 €
Superfície 4.580 m2
Any del projecte 2015
Any de l’obra
2016 – 2017

Descripció

L’escola infantil del Liceu Francès de Barcelona està situada al carrer Munner.

El projecte preveu enderrocar tots els edificis existents excepte la Villa principal on es realitzaran petites actuacions estructurals; així com executar una capa de compressió continua en planta baixa i algunes llindes metàl·liques per ampliar passadissos i facilitar la comunicació en planta. A més a més, es construirà un nou edifici paral·lel a l’existent que tindrà una planta soterrani i tres plantes sobre rasant.

L’estructura sobre rasant es resol amb una estructura metàl·lica de pilars i jàsseres unides per un forjat col·laborant.

L’estructura del forjat del soterrani es planteja amb un sistema convencional de llosa massissa i jàsseres de cantell de formigó per tal de garantir la rigidesa suficient per apuntalar alguns pilars de les plantes superiors.

Related Projects