Detalls

Arquitecte EXE ARQUITECTURA
Promotor AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, DPT. D’ARXIU
Constructora CONSTRUCCIONES LUMBIERRES
Localització MOLLERUSA – LLEIDA
Cost 2.046.800 €
Superfície 1.200 m2
Any del projecte 2006 – 2007
Any de l’obra 2009

Descripció

Edifici destinat, en la seva major part, a dipòsits d’arxiu, que es situen a la planta superior, i a activitats de difusió cultural i tractament de documents, que se situen, a la planta inferior, en una parcel·la rectangular situada al límit entre un barri residencial de baixa densitat i una zona industrial.

La planta primera es percep com un volum petri i opac col·locat sobre el cos més permeable de planta baixa.  El volum es demora per adaptar-se a la distribució de l’edifici, aixecant-se per marcar l’entrada sobre el voladís o formant porxos al pati posterior que protegeixen del sol les zones de treball.  Dos patis tallen el volum en tres parts, permetent la il·luminació i la ventilació naturals a l’interior de l’edifici.

L’edifici queda així dividit en tres parts: en planta baixa, la zona de consulta i l’accés del públic, la zona de treball de classificació, i la zona de recepció de documents, i en planta pis, els dipòsits de documents.

Related Projects