Detalls

Arquitecte BCA ARQUITECTURA
Promotor SINKASEN SL
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 1.323.000 €
Superfície 3.030 m2
Any del projecte 2013
Any de l’obra

Descripció

Es tracta de la remodelació i canvi d’us de la Casa Codina, edifici històric construït l’any 1898, amb catalogació BCIL, situat al Passeig de Gràcia 94, de Barcelona.

L’edifici entre mitgeres està format per una construcció de planta baixa i 5 plantes pis que ocupa els primers 31,5 metres des de la façana principal, i una construcció posterior, que ocupa la resta de la parcel·la, amb planta baixa, altell i planta primera en un àmbit concret .

L’estructura portant es basa en murs portants de fàbrica de maó massís i forjats unidireccionals de biguetes metàl·liques d’ala estreta.

Related Projects