Detalls

Arquitecte NOR – NOL
Promotor DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Constructora
Localització MASQUEFA – BARCELONA
Cost 1.348.000 €
Superfície 3.509 m2
Any del projecte 2004 – 2005
Any de l’obra 2005 – 2007

Descripció

L’estructura consisteix en quatre blocs separats per junts de dilatació, tots de forma rectangular. Els sostres dels quatre blocs es resolen amb tipologies diferents, segons les característiques funcionals i les llums entre pilars.

Els edificis destinats a aularis es resolen mitjançant un forjat unidireccional prefabricat tipus prellosa alleugerida. Els pilars en aquests dos edificis són de tipologia variable, de formigó armat i metàl·lics.

L’edifici on s’ubiquen els menjadors i vestuaris es resol amb sostre unidireccional tradicional de semibiguetes de cantell variable. La tipologia dels pilars en aquest cas torna a ser una combinació de pilars metàl·lics i de formigó armat.

L’edifici del gimnàs es resol fins una primera alçada amb pilars i jàsseres de formigó armat. El coronament de l’edifici és una estructura composada per encavallades i pilars metàl·lics, així com bigues d’arriostrament per recolzar una coberta lleugera tipus “Deck”.

Related Projects