Detalls

Arquitecte NOGUÉ ONZAIN ROIG ARQUITECTES
Promotor
GISA
Constructora
Localització CASTELLDEFELS – BARCELONA
Cost 2.607.000 €
Superfície 3.332 m2
Any del projecte 2005
Any de l’obra
2005 – 2006

Descripció

Tres cossos orientats nord-sud de diferent alçària, i paral·lels al carrer d’accés, permeten disposar el programa de necessitats de manera autònoma entre les unitats d’infantil i primària, lligant o cosint els passadissos de cadascuna amb les àrees dels serveis que els hi són comunes, aconseguint així una gran compacitat de l’edifici. S’insereixen en el cos central un seguit de patis com absorbidor i dinamitzadors del programa, buidant el volum edificable i aconseguint una ventilació i il·luminació creuada de les peces de planta baixa.

En front del domini de l’horitzontalitat de les façanes es contraposen les peces de comunicació vertical, escales i ascensor com elements exempts. Es va plantejar per a la construcció industrialitzada. Es tracte d’un tipus de construcció lleugera en sec, realitzada a taller-fàbrica en unes condicions que permeten optimitzar el temps d’execució, els controls de qualitat i les condicions de treball i que permeten a més l’execució completa de tots els acabats de l’escola des de la cota 0 cap amunt. Aquesta construcció un cop completada a taller es desmunta i es transporta a l’obra on es realitza el procés final d’acoblament i completat dels detalls.

Related Projects