Detalls

Arquitecte ALDAYJOVER
Promotor AJUNTAMENT DE PAMPLONA
Constructora ECAY CONSTRUCCIONES
Localització PAMPLONA
Cost 2.065.000 €
Superfície 11.850 m2
Any del projecte 2010 – 2011
Any de l’obra 2012

Descripció

El Centro de Interpretació de l’Agricultura té dos parts clarament diferenciades, l’antiga Casa Gurbindo i la zona d’ampliació.

La rehabilitació de la Casa Gurbindo va consistir en l’enderroc dels forjats i pilars interiors, mantenint els murs de maçoneria de la façana i la coberta. Així mateix es va construir un únic forjat interior amb estructura metàl·lica i un pilar central format per vuit perfils tubulars que s’obren en forma d’arbre.

La zona d’ampliació consisteix en quatre blocs de planta baixa en forma d’hivernacle formats per una successió de pòrtics atirantats, compostos per dos pilars i una biga corbada amb secció tubular i tirants rodons. El sistema s’estabilitza horitzontalment mitjançant creus de Sant Andreu.

Related Projects