Detalls

Arquitecte PMMT, TDB ARQ. I BENÉITEZ ARQ.
Promotor
FUNDACIÓ PRIVADA PER A RECERCA BIOMEDICA (FCRB)
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 29.200.000 €
Superfície 10.497 m2
Any del projecte 2011 – 2012
Any de l’obra

Descripció

El disseny del futur centre es concep amb unes dimensions en Planta Baixa de 120x95m. Volumètricament l’edifici està format per una gran base en planta baixa i una planta primera molt més reduïda i amb una geometria d’omega.

L’estructura es planteja de manera molt ordenada seguint una retícula ortogonal, 14.40×7.10m, de pilars de formigó armat. Majoritàriament es planteja l’ús del forjat nervat unidireccional alleugerit de formigó posttesat amb sistema de mono cordó adherent, de cantells compresos entre 45 i 50cm.

Com aspecte rellevant a la zona d’accés de mercaderies cal garantir la total absència de suports a la façana, per aquesta raó es planteja una estructura metàl·lica a mode de pont format per dues grans encavallades de 28m de llum.

La fonamentació es resol mitjançant pilons prefabricats hincats.

Related Projects