Detalls

Arquitecte TAC ARQUITECTOS
Promotor CTM
Constructora ALAF-TEYCO
Localització MANRESA
Cost
11.514.440 €
Superfície 11.761 m2
Any del projecte
2010 – 2011
Any de l’obra 2011 – 2013

Descripció

La nova seu del CTM es situarà dins el futur Parc Tecnològic de la Catalunya Central. En termes generals, l’edifici té una forma rectangular i està format per una planta soterrani i tres plantes sobre rasant.​

El soterrani estarà destinat a l’aparcament i a la resta de plantes s’hi allotjaran tallers-laboratoris de gran format, locals híbrids d’oficina-taller- laboratori de format mitjà i diverses àrees destinades a oficines.​

Per tal de guanyar superfície útil construïda i donar una sensació el més diàfana possible les juntes de dilatació, en les plantes sobre rasant, es plantegen amb connectors eliminant el doblat de pilars.​

L’estructura horitzontal es resol amb forjats de llosa posttesades bidireccionals de formigó armat recolzades damunt de pilars.​

Related Projects