Detalls

Arquitecte CORADA FIGUERAS
Promotor EASY HOTELS
Constructora VOPI 4
Localització L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT
Cost 9.255.132 €
Superfície 7.567 m2
Any del projecte 2016
Any de l’obra 2017

Descripció

El projecte consisteix en la construcció d’un nou edifici per allotjar el primer hotel a España de la cadena EASY HOTELS. Aquest se situarà a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Es tracta d’un edifici de planta en forma de L amb façana a la Gran Via; una part s’eleva 9 plantes i coberta mentre que l’altra té 4 plantes i coberta. A més, té una planta soterrani destinada a aparcament que ocupa la totalitat del solar.

L’estructura es resol amb forjats de llosa massissa de formigó armat de cantell variable entre 30cm i 37cm segons les llums i ús de cada planta. L’estructura vertical es planteja amb pilars i murs de formigó armat situats sobre eixos regulars. L’edifici consta a més d’un nucli de formigó armat que resisteix les accions horitzontals a les que està sotmès.

La contenció per a la execució de la planta soterrani es realitza mitjançant pantalles perimetrals de formigó i la fonamentació dels pilars consisteix en una fonamentació profunda per pilotis donades les característiques del terreny a la zona i la presència de nivell freàtic.

Related Projects