Detalls

Arquitecte TDB ARQUITECTURA
Promotor NATURA BISSÉ
Constructora COMSA
Localització CERDANYOLA DEL VALLÈS, BARCELONA
Cost 15.000.000 m2
Superfície 23.340 m²
Any de projecte 2016
Any de l’obra 2017 – 2018

Descripció

El projecte consisteix en el disseny i càlcul de la estructura per a un edifici de nova planta, concebut com la seu que integrarà totes les activitats de la firma de cosmètics Natura Bissé, des de la producció i logística fins a l’administració i comercialització. Aquest edifici s’ubicarà dins l’àmbit en creixement del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès. És un edifici de planta marcadament rectangular (94,50m x 38,90 m) amb quatre plantes sobre rasant i dues plantes soterrani. L’estructura és variada i complexa, degut als diferents usos que tindrà l’edifici. En línies generals es planteja amb lloses de formigó posttesat amb grans llums per a garantir la flexibilitat i versatilitat dels espais de l’edifici. Les lloses es suporten amb pilars de formigó a l’interior de la construcció i un peristil exterior de pilars d’acer en cada planta. Els fonaments son superficials i es resolen amb sabates aïllades i pantalles de contenció perimetrals. El projecte és abundant en grans voladissos, estintolaments de pilars, i dobles i triples alçades que es resolen mitjançant estructures mixtes de acer-formigó i solucions en formigó posttesat.

Related Projects