Detalls

Arquitecte ONLARQUITECTES
Promotor GISA
Constructora COPISA
Localització BARCELONA
Coste  13.503.000 €
Superfície 18.790 m2
Any del projecte  2008 – 2009
Any de l’obra 2009 – 2013

Descripció

Conjunt de nova planta d’habitatges, aparcaments, escola bressol i centre cívic situat al Districte Municipal de Sant Andreu, barri de Navas de Barcelona. El solar es troba entre els carrers Navas de Tolosa, carrer Indústria i el passatge del Doctor Torrent.​

Donada la dimensió del conjunt de l’edifici, cal considerar la disposició de vàries juntes de dilatació, dividint l’edifici en cinc blocs (A, B, C, D, E). Tots cinc tenen dues plantes soterrani destinades a aparcament.​

El bloc A té sobre rasant planta baixa i set plantes pis. Es troba el centre cívic entre la planta baixa i planta primera. A les sis restants es destinen els habitatges. El bloc B es distribueix sobre rasant en planta baixa i dues plantes pis. També es troba el centre cívic i habitatges. El bloc C i D tenen sobre rasant planta baixa on es troba l’escola bressol i sis plantes més destinades a habitatges. El bloc E només té les plantes d’aparcament.​

Related Projects