Detalls

Arquitecte SOLDEVILA
Promotor
RQP, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Constructora
Localització CASTELLDEFELS – BARCELONA
Cost 2.300.000 €
Superfície 2.700 m2
Any del projecte 2006
Any de l’obra 2006 – 2007

Descripció

L’edifici ocupa una planta de forma rectangular, i consta de planta baixa més quatre plantes destinades a laboratoris, despatxos, sales polivalents i serveis generals.

Prèviament es va resoldre el projecte a partir de 2 mòduls tipus que s’anaven repetint en diferents ordres. Aquests mòduls estaven formats per una estructura metàl·lica amb uns elements bàsics de fàcil muntatge i uns acabats a partir de sistemes en sec tipus cartró guix i fusteries d’alumini i sostres formats a partir de lloses de formigó prefabricades amb un marc metàl·lic.

Finalment es va optar per una solució més convencional d’estructura de formigó i forjats reticulars.

Related Projects