Detalls

Arquitecte TDB ARQUITECTURA
Promotor METROVACESA
Constructora VOPI4
Localització BARCELONA
Cost 1.340.000 €
Superfície 2.266 m2
Any del projecte 2016
Any de l’obra 2016 – 2017

Descripció

El projecte realitzat consistia en la construcció d’un edifici de nova planta d’habitatges situat al carrer Pallars, 371 de Barcelona. L’edifici, entre mitgeres, té una planta rectangular d’uns 13,7×18,3 m, i disposa de planta baixa i 6 plantes pis. La planta baixa es destina a l’accés i aparcament, les plantes pis tindran 2 habitatges per planta.

L’estructural vertical es planteja amb quatre alineacions de pilars, dues alineacions amb pilars apantallats, paral·leles a les mitgeres, i dues alineacions amb pilars rectangulars arran de mitgeres, a més de les pantalles de formigó a cada costat de l’ascensor.

L’estructura horitzontal de les plantes pis i coberta es resol majoritàriament amb forjat bidireccional reticular .

La fonamentació es va resoldre a través de pilons de formigó armat connectats als pilars a través d’enceps.

Projecte realitzat amb metodologia BIM.

Related Projects