Detalls

Arquitecte MARIO COREA ARQUITECTURA
Promotor
AJUNTAMENT DE BADALONA
Constructora VOPI-4
Localització BADALONA – BARCELONA
Cost
Superfície 1.004 m2
Any del projecte 2012
Any de l’obra
2012-2013

Descripció

L’edifici té una forma aproximadament rectangular amb un pati interior i les seves dimensions màximes en planta són 44,0×31,5m.

L’estructura horitzontal es resol amb forjats de llosa massissa de formigó armat de cantell 30cm recolzada damunt de pilars metàl·lics.

L’estructura vertical es soluciona amb pilars metàl·lics tubulars (perfils del tipus PHC). La majoria dels pilars estan disposats sobre eixos regulars, sent la llum màxima entre eixos de 8m aproximadament.

La fonamentació és superficial amb sabates aïllades sota els pilars.

Related Projects