Detalls

Arquitecte BAMMP
Promotor ESCOLA HEURA DEL VALLÈS
Constructora
Localització TERRASSA – BARCELONA
Cost 1.059.000 €
Superfície 2.272 m2
Any del projecte 2001
Any de l’obra 2002

Descripció

Es tracta d’una escola d’educació especial situada al casc urbà de Terrassa. El projecte juga amb els tancaments per definir espais interiors i exteriors diferents a cada planta, depenent de les necessitats específiques de cadascuna. Com a resultat d’això, l’edifici presenta una forma rectangular en les tres primeres plantes i passa a reduir-se en forma de ”L” a les dues següents.

L’estructura varia depenent de les càrregues i llums establertes segons la diversitat que exigeix el programa. Així doncs, consta de forjats reticulars, lloses de formigó armat i forjats prefabricats de pre lloses alleugerits. La façana es resol amb un mur de formigó vist, que presenta tant funcions estètiques com estructurals.

Related Projects