Detalls

Arquitecte MARIO COREA ARQUITECTURA
Promotor AJUNTAMENT DE BADALONA
Constructora
Localització BADALONA – BARCELONA
Cost
Superfície 1.090 m2
Any del projecte 2009
Any de l’obra 2010

Descripció

El projecte sorgeix de dues consideracions fonamentals. En primer lloc, la topografia de la parcel·la i la seva geometria específica dóna el traçat de la planta. En segon lloc, el fet de ser una escola bressol planteja la necessitat de mantenir una escala amable, familiar i amb un contacte directe de les aules amb el sòl exterior dels patis.

L’estructura horitzontal es resol amb forjats de llosa massissa de formigó armat de cantells variables entre 20-30-35 cm recolzada damunt de pilars metàl·lics i murs de formigó armat.

La fonamentació és superficial amb sabates aïllades sota els pilars i, en alguns casos, sobre pous de fonamentació per assolir l’estrat resistent.

Related Projects