Detalls

Arquitecte PMMT
Promotor GOVERN DE GUINEA EQUATORIAL
Constructora MAKIBER
Localització MALABO – GUINEA EQUATORIAL
Cost 16.565.000 €
Superfície 9.730 m2
Any del projecte 2012 – 2013
Any de l’obra
2013 – 2014

Descripció

L’edifici es distribueix en planta a nivell longitudinal basant-se en la generació de diferents pavellons separats per amplis patis exteriors. A nivell transversal es generen tres zones, on es decalen els pavellons anteriorment esmentats, que separen els accessos i zones de consulta, les àrees d’intervenció i diagnòstic i finalment les àrees de gestió interna de l’hospital i emmagatzematge. Aquestes tres zones queden unides a través de dos grans passadissos longitudinals de comunicació i circulació.

La seva concepció i projecció arquitectònica es basa en la repetició ordenada d’una modulació base determinada que permet generar una organització interior dels espais i en conseqüència una estructura ordenada, modular i repetitiva que garanteixi una execució senzilla i ràpida.

Cada pavelló s’ha dissenyat com la repetició successiva, cada 7.00 m, d’una encavallada metàl·lica tipus que salva 13.85 m de llum. Dos de cada tres pavellons y de forma decalada s’uneixen per a generar un espai que permeti albergar instal·lacions generals de l’edifici i que a partir del fals sostre arribin a abastir la totalitat del recinte.

Related Projects