Detalls

Arquitecte PMMT
Promotor MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE ECUADOR
Constructora MAKIBER
Localització PUYO – ECUADOR
Cost 32.000.000 €
Superfície 14.200 m2
Any del projecte 2011 – 2012
Any de l’obra 2012

Descripció

L’edifici es basa en la creació de tres grans franges que divideixen L’edifici es basa en la creació de tres grans franges que divideixen l’Hospital en els seus tres usos principals:  accés públic i CCEE, hospitalització i diagnòstic, i àrees privades. Aquestes franges, dividides cadascuna en diferents pavellons independents, queden unides transversalment per dos grans passadissos longitudinals. Una de les característiques més importants del projecte és que les tres franges principals es decalen per tal de generar pavellons solapats només la meitat de la seva dimensió per no crear una volumetria rígida basada en la repetició simple de pavellons.
L’estructura es resol amb tipologia metàl·lica i pòrtics successius d’encavallades de 14 m (amplada de cada pavelló). Els passadissos es solucionen creant dues grans encavallades longitudinals que recullen per cada una de les seves bandes els pavellons perpendiculars i faciliten la generació de zones més elevades destinades a albergar instal·lacions facilitant una visió de la coberta més dinàmica.
Les tres grans zones d’accés principal es resolen amb pavellons de 35 m de llum i perfils de gran dimensió en comptes d’encavallades per tal de donar una gran sensació d’amplitud a l’hora d’accedir al recinte.

1r Premi FAD, categoria Internacional, 2014

Related Projects