Detalls

Arquitecte CPVA ARQUITECTES
Promotor
ORDRE HOSPITALARI SANT JOAN DE DÉU
Constructora FCC
Localització SANT BOI DE LLOBREGAT – BARCELONA
Cost 99.888.000 €
Superfície 46.976 m2
Any del projecte 2006 – 2007
Any de l’obra
2007 – 2010

Descripció

El projecte del nou hospital comarcal connecta el recinte hospitalari existent i la trama urbana que l’envolta. L’edifici s’adapta a la topografia del solar, això permet organitzar els recorreguts i el programa a través dels diferents accessos des del carrer, reduint els recorreguts interns. Gran part de l’edifici està sota rasant per reduir l’impacte visual, la il·luminació d’aquesta part de l’edifici queda resolta amb uns grans patis interiors. Sobre rasant l’edifici s’organitza en dos volums principals destinats a hospitalització i consultes externes.

El plantejament estructural de la retícula de pilars, nuclis verticals de comunicació, sostres i juntes entre blocs dóna resposta a les diferenciacions entre usos, volums i rigideses. L’estructura es resol, majoritàriament, amb forjats de lloses posttesades de formigó armat.

Related Projects