Detalls

Arquitecte CARLES VALLS ARQUITECTE
Promotor BONANOVA D’ESPAIS
Constructora
Localització BARCELONA
Cost
Superfície 20.288 m2
Any del projecte 2000 – 2001
Any de l’obra 2001 – 2002

Descripció

El nou Hotel Barceló Atenea Mar compta amb 91 habitacions i es troba situat a la ciutat de Barcelona, a vora del mar.
L’edifici té forma rectangular amb unes dimensions aproximades de 18,30m per 110,10m. Donada la seva alçada i les seves característiques, es realitzen dues juntes de dilatació que divideixen l’edifici en tres blocs estructurals.

Les dues plantes soterrani són aparcaments, a la planta baixa es situa l’àrea de convencions, accessos a l’hotel, cuina i restaurant; i la planta primera i totes les plantes de la torre són d’habitacions.
Els forjats es resolen amb lloses massisses de formigó armat de diferents cantells, en funció de les llums i sobrecàrregues a considerar. L’estructura vertical es resol amb pilars de formigó armat en les plantes soterrani i perfils metàl·lics en les plantes sobre rasant.

Donat el tipus de terreny i el nivell freàtic, aquest sistema estructural tindrà una fonamentació de pantalles en tot el seu perímetre per crear una àrea estanca on es situarà la llosa de fonamentació sobre pilots que es situen sota els pilars per absorbir els axils dels pilars.

Related Projects