Detalls

Arquitecte RAFAEL MONEO
Promotor HABITECTURA
Constructora CODECSA
Localització BARCELONA
Cost 5.310.000 €
Superfície 3.500 m2
Any del projecte 2007 – 2008
Any de l’obra 2009 – 2012

Descripció

Rehabilitació d’un edifici antic per a ús hoteler.

Interessant actuació per a la creació d’un hotel en un conjunt d’edificis històrics de les èpoques romana, carolíngia, d’alta edat mitjana i del segle XVII.

Per a conservar al màxim l’edifici existent, s’ha hagut d’actuar amb tècniques constructives assimilables històricament a les zones on és necessari actuar de nou.
L’estructura existent de l’edifici estava formada per murs de càrrega de pedra i tàpia, i els forjats per voltes o biguetes de fusta.

La tipologia estructural és a base de forjats unidireccionals amb bigues de fusta. Referent a la fonamentació existent, es reforça mitjançant micropilots.

Related Projects