Detalls

Arquitecte AVA STUDIO
Promotor HOTUSA, S.A.
Constructora SORIGUÉ, S.A.U.
Localització TOLEDO
Cost
Superfície 5.455 m²
Any del projecte 2015 – 2017
Any de l’obra 2017 – 2020

Descripció

Agrupació d’edificis residencials abandonats de planta baixa i dues plantes pis situats al casc històric de Toledo, en una zona molt propera a la catedral. Alguns edificis ja s’han enderrocat, mentre que els restants, presenten un grau avançat de degradació. Formen part del sector monumental “E3” i es cataloguen com a edificis amb valor patrimonial.

La realitat estructural de les edificacions són murs de càrrega de diferents materials (entramat de fusta, paredat, tàpia, ceràmic,…), on es recolzen forjats de fusta i cobertes inclinades. Cadascuna de les edificacions s’articulen al voltant d’un pati central, on les façanes estan formades per elements d’entramat de fusta.

La reforma i rehabilitació contempla la transformació de les edificacions a un ús hoteler. El projecte preveu que els edificis que queden dempeus es convertiran en les habitacions, mantenint les seves característiques estructurals mentre que la zona on actualment hi ha el solar es convertirà en les zones comunes de l’hotel, canviant completament les seves característiques estructurals a pilars i encavallades metàl·liques, a causa de les diferents necessitats que presenten.

Related Projects