Detalls

Arquitecte FABREGAT & FABREGAT
Promotor DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Constructora VIAS
Localització BERGA
Cost 5.849.220 €
Superfície 3.500 m2
Any del projecte 2016
Any de l’obra 2017-2019

Descripció

Es tracta d’un edifici de nova planta amb ús educatiu situat al municipi de Berga.

El conjunt consta de 3 edificis independents, dos d’ells de planta baixa, on s’ubiquen el gimnàs, vestuaris i cafeteria; i el tercer de planta baixa i dues plantes pis on es distribueixen les aules, zones d’administració i altres usos educatius previstos.

La tipologia estructural del conjunt es basa en forjats i parets de panells de fusta contra laminada (CLT), i en punts singulars, jàsseres i pilars de fusta laminada.
Les escales es resolen amb el mateix mètode de panells CLT.

Aquest sistema tindrà uns fonaments amb sabates amb pous i «batatges» atesa la profunditat de l’estrat resistent. Tots ells estaran units per una solera estructural de formigó armat.

Projecte realitzat amb metodologia BIM.

Related Projects