Detalls

Arquitecte PICH-AGUILERA
Promotor
AYUNTAMIENTO STA. COLOMA DE
GRAMENET
Constructora VIAS
Localització SANTA COLOMA DE GRAMENT
Cost 8.421.000 €
Superfície 8.990 m2
Any del projecte 2008
Any de l’obra
2010-2013

Descripció

El nou edifici Fondo és un edifici polifuncional que pretén respondre a les necessitats i els requeriments de la ciutat densa concentrant a la vegada en un únic edifici funcions diverses que normalment es troben disperses a la ciutat i vinculades a la planta baixa. Al seu interior recull els diferents desnivells existents entre els carrers que el rodegen, articulant, a través de les diferents connexions entre usos i espais, un itinerari intern que permet recollir-lo com a part de l’espai públic.​

Situat al solar de l’antic Mercat Fondo de Santa Coloma de Gramanet, l’edifici es resumiria en un gran sòcol principal que alberga el mercat i el supermercat, amb una part superior més lleugera recoberta d’una evolvent semitransparent, que alberga la guarderia i biblioteca.​

Responent a la idea arquitectònica l’estructura es divideix en dos tipologies principals: un basament de formigó resolt amb lloes i plaques prefabricades i una part superior d’estructura metàl·lica composta per una retícula de gelosies de la qual pengen els 3 últims forjats de xapa col·laborant mitjançant tirants.​

1r Premi Millor Estructura, ACE – 2014

Related Projects