Detalls

Arquitecte GALLARDO – BRAVO ARQUITECTES
Promotor AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
Constructora
Localització EL PRAT DE LLOBREGAT – BARCELONA
Cost 4.250.000 €
Superfície 4.180 m2
Any del projecte 2001
Any de l’obra 2002

Descripció

A l’edifici d’entitats trobem murs de formigó armat i pilars metàl·lics (HEB) que suporten les jàsseres de formigó armat on es recolzen les plaques alveolars. Tant el forjat sanitari com el sostre de planta baixa es resolen mitjançant un forjat de plaques alveolars.

A la zona d’accés i vestuaris l’estructura vertical es resol amb pilars i murs de formigó armat. El forjat es resol amb una llosa de 25cm de cantell, excepte una petita àrea de forjat que correspon a l’accés i que és de 22cm. Les escales estan formades per lloses de 16cm de cantell amb replans recolzats sobre murs de formigó armat.

A la zona de piscines l’estructura vertical a la planta soterrani la contenció es resol amb mur de contenció sobre pilons. A totes les plantes trobem pilars de formigó armat, exceptuant la planta baixa on apareixen dos perfils HEB. Hi ha quatre vasos de piscina que es resolen amb una llosa de formigó armat de 25 o 30cm de gruix depenent de les càrregues, recolzada o lligada a una sèrie de murets depenent del detall de projecte.

Related Projects