Detalls

Arquitecte ALDAY JOVER
Promotor SÒL Y HABITATGE D’ARAGÓ
Constructora
Localització ZARAGOZA
Cost 6.340.000 €
Superfície 7.365 m2
Any del projecte 2002
Any de l’obra 2003 – 2004

Descripció

Una superposició vertical de piscines, pavelló esportiu i gimnàs en un solar urbà de dimensions escasses per a la mida de les peces a col·locar. Un volum de formigó fosc i compacte, rugós a l’exterior i llis a l’interior, excavat i rajat per permetre l’entrada de llum a les grans espais que alberga.

Les piscines estan situades sota rasant, obertes a un pati buit a la façana sud i cap a la zona de jocs de l’escola adjacent, sobre aquestes, la pista poliesportiva, amb vistes a mitjançant el mateix pati. Entre les encavallades de cobriment de la pista s’encarten, alternats, els gimnàs, formant una greca de massissos i buits, amb relacions visuals entre ells i amb la pròpia pista.

El nucli de comunicacions i accessos, ocupa el vèrtex del solar, en la confluència dels carrers, els vestuaris dels tres usos es desenvolupen al llarg de la façana oest.

Related Projects