Detalls

Arquitecte BAMMP
Promotor GENERALITAT DE CATALUNYA
Constructora COPCISA
Localització MATARÓ
Cost 3.400.000 €
Superfície 6.880 m2
Any del projecte 2015
Any de l’obra 2016 – 2017

Descripció

Es tracta del projecte per la reconversió de la Fàbrica Can Fàbregas de paper, per a nova construcció escola 2 línies: Escola Angeleta Ferrer. Es tracta d’un conjunt format per un edifici industrial situat a Mataró, al Maresme, on es pretén realitzar una reforma i rehabilitació i un edifici de nova planta destinat a gimnàs. Entre els dos edificis es troben els patis i pistes esportives del centre.

Intervencions previstes en els elements estructurals existents de la nau:
Coberta:
Substitució completa de llates i corretges.
Reforç de les unions de l’entrecinta de les encavallades.
Reforç dels tornapuntes deteriorats de les encavallades.
Reforç de les unions entre trams dels cordons inferiors de les encavallades (junt de jou).
Sostre de la planta primera:
Reforç de les voltes amb capa de compressió.
Reforç de les voltes extremes amb tirants.
Reforç i reconstrucció dels elements de fusta deteriorats de l’estructura de fusta.

Related Projects