Detalls

Arquitecte AJUNTAMENT DE CASTELLAR
Promotor AJUNTAMENT DE CASTELLAR
Constructora
Localització CASTELLAR DEL VALLÉS – BARCELONA
Cost
Superfície
Any del projecte 2006
Any de l’obra 2008

Descripció

La reforma consisteix en l’ampliació de la caixa escènica i també una nova sala a l’espai que ocupa el vestíbul d’entrada. Per a la nova sala serà necessari ubicar dos nous pilars, que es fonamentaran amb una sabata combinada sobre el terreny natural. Es reforçarà la fonamentació dels elements afectats tant de les sabates aïllades sota pilars com de la sabata correguda sota el mur de contenció per a ampliar la caixa escènica. Es disposaran dos nous pilars metàl·lics per a completar l’estructura de la caixa escènica i que arrencaran del mur de formigó existent puntualment.

S’obriran nous forats de les galeries de treball existents per a donar pas a les noves escales. El forat de l’escala existent al fons de l’escenari i que es preveu enderrocar es forjarà amb una llosa de formigó armat. Totes les lloses que s’executen tindran el mateix cantell que el forjat existent. El mur de fàbrica al fons de l’escenari es reforçarà amb maçones construïts per a perfils metàl·lics tipus UPN i llindes metàl·lics a les obertures. Les escales i la rampa es resoldran per lloses de formigó armat.

Related Projects