Detalls

Arquitecte BCA ARQUITECTURA
Promotor BUILDINGCENTER SA
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 1.307.000 €
Superfície 1.424 m2
Any del projecte 2013 – 2014
Any de l’obra 2015 – 2016

Descripció

Es tracta de la rehabilitació de l’edifici d’habitatges, construït als voltants de 1880 i amb catalogació BCIL, situat al carrer d’en Botella 16 i 16Bis del barri del Raval a Barcelona.

Es un edifici entre mitgeres, de planta en forma de “U” amb un pati interior i està dividit en tres crugies pels murs principals de càrrega.

El projecte d’estructura planteja la consolidació i reforç dels forjats existents i una sèrie d’actuacions per a adaptar-se als nous requeriments del projecte arquitectònic.

Related Projects