Detalls

Arquitecte BCA ARQUITECTURA
Promotor JORDI BARCELÓ
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 61.000 €
Superfície 750 m2
Any del projecte 2013
Any de l’obra 2013

Descripció

Es tracta de la rehabilitació d’un edifici existent situat al carrer Santa Esperança nº4, amb façana a la plaça de la Porxada, de Granollers (Vallès Oriental) .

S’ha realitzat una diagnosi estructural de l’edifici i de l’edifici veí (Santa Esperança nº2), per avaluar la capacitat portant i l’estat de conservació dels diferents elements estructurals.

El projecte d’estructura es basa en enderrocar una escala existent, cobrir els forats dels sostres amb un forjat nou, i consolidar els elements que es troben en mal estat.

Related Projects