Detalls

Arquitecte BIP BARCELONA –BENC-CC245
Promotor ENTREPRISE DE GESTION TOURISTIQUE DE BISKRA
Constructora
Localització SOUF EL OUED – BISKRA – ALGÈRIA
Cost 4.800.000 €
Superfície 7.450 m2
Any del projecte 2015
Any de l’obra

Descripció

Es tracta de la rehabilitació del complex hoteler El Souf.  A nivell estructural, és un edifici format per diversos blocs dividits per juntes de dilatació. Aquests blocs són estructuralment independents.  Les actuacions en l’edificació existent seran les mínimes necessàries per solucionar les patologies existents detectades i, puntualment, reforçar els punts on el projecte preveu un augment de càrregues o canvi de geometria respecte al projecte original.
En el cas de la nova sala de conferències s’ha optat per un sistema de pòrtics formats per pilars i bigues de formigó armat amb forjats de llosa i un nucli central de formigó armat que garanteix l’estabilitat global de l’edifici.
L’objectiu és respectar i conservar al màxim l’estructura existent minimitzant les intervencions.

Related Projects