Detalls

Arquitecte B.A.G.
Promotor PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
Constructora DRAGADOS
Localització BARCELONA
Cost 12.184.000 €
Superfície 16.613 m2
Any del projecte 2005 – 2006
Any de l’obra 2008 – 2009

Descripció

L’edifici presenta una planta soterrada que ocupa quasi tot el solar. Posteriorment ens trobem amb una planta baixa i planta altell que contenen serveis municipals com ara un centre cívic, escola de música i com a curiositat una zona d’horts a la part darrera. A partir de la primera planta apareix tot el programa d’habitatges i el conjunt es desmembra en diferents volums esglaonats d’alçades variables d’entre 5 i 8 plantes.​

Donada la dimensió de l’edifici es disposaran diferents junts de dilatació, alguns d’ells coincidents amb límits de propietat, de forma que l’edifici quedi dividit en cinc blocs. La tipologia de fonamentació és profunda mitjançant pilons degut a la baixa capacitat del terreny en els estrats pròxims al soterrani. Pel que fa a la contenció s’ha resolt amb pantalles, degut a l’existència de nombroses edificacions veïnes d’alçades considerables al llarg de tot el solar.​

Premi FAD 2011​

Related Projects