Details

Arquitecte BCA ARQUITECTURA
Promotor SUKYO MAHIKARI ESPANYA
Constructora VOPI 4
Localització BARCELONA
Cost 1.561.090 €
Superfície 1.381 m2
Any de projecte 2015
Any de l’obra 2016

Descripció

El terreny s’ubica al carrer Anglí nº48, en ple nucli urbà de Barcelona. La nova edificació part d’un edifici existent del qual es van executar 4 soterranis. Així doncs, l’estructura corresponent a la fonamentació, contenció i 4 primers forjats ja estaven construïts en el moment de disseny de la nova estructura.

L’edifici objecte d’estudi té una planta rectangular de dimensions màximes en planta de 27,9×15,1m, aproximadament. La ubicació en planta dels pilars és regular, mantenint la distribució dels pilars ja construïts, en la majoria dels casos, amb una llum màxima de 6,45m.

L’estructura es planteja amb lloses massisses de formigó armat recolzades sobre pilars d’acer laminat tipus HEB sobre eixos regulars.

En l’última planta s’ubica la sala GOSHINTAI. La coberta de la planta es soluciona amb 4 arcs de fusta recolzats sobre els pilars metàl·lics.

Projecte realitzat amb metodologia BIM.

Related Projects