Detalls

Arquitecte EMILIANO LÓPEZ Y MÓNICA RIVERA
Promotor
Constructora CONSTRUCCIONS PÒRFIT
Localització GIRONA
Cost
Superfície 210 m2
Any del projecte 2010
Any de l’obra 2011 – 2012

Descripció

Volumètricament l’habitatge s’adapta a la pendent actual del terreny de manera que l’impacte de la actuació sigui mínim.

L’estructura horitzontal es resol amb un forjat unidireccional de biguetes semi resistents i revoltons vistos de formigó, de cantell total 25cm.

L’estructura vertical es planteja con una combinació de murs de càrrega de fàbrica i murs de bloc de morter. Aquests murs de bloc van sempre replens de formigó i en els casos en els que serveixen també per resoldre la contenció disposen d’armat al seu interior.

Seleccionada premis d’arquitectura de les comarques de Girona
Selecció premis FAD 2013
Finalista premis ASCER 2014

Related Projects