Detalls

Arquitecte BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
Promotor NEINOR
Constructora
Localització SANT CUGAT DEL VALLÈS – BARCELONA
Cost
Superfície 16.448 m2
Any de projecte 2016
Any de l’obra 2016 – 2017

Descripció

Es tracta d’un conjunt d’habitatges format per 5 blocs idèntics i aïllats. Els edificis se situen en una parcel·la comuna on s’integren en l’estructura sota rasant amb una i dues altures de soterranis destinats a aparcament.

La tipologia estructural del conjunt es basa en una estructura de formigó armat de forjats reticulars en les plantes sobre rasant, i lloses massisses en plantes sota rasant.

L’estructura vertical es soluciona a base d’una retícula ordenada i regular de suports, amb llums entre eixos que varien entre els 4,20 i els 7,80 m, amb pilars de formigó armat i nuclis també de formigó armat a la zona dels ascensors.

La fonamentació interior de l’edifici es realitza de manera semi-profunda mitjançant elements pantalla. Per a la contenció, s’han projectat murs de formigó convencionals.

Related Projects