Detalls

Arquitecte PMMT
Promotor GRUPO VITHAS
Constructora SAN JOSÉ(Fonamentació i Contenció)
Localització MÁLAGA
Cost
Superfície 15.547m²
Any de proyecte 2018-2019
Any de l’obra 2019 – en execució

Descripció

El projecte tracta de l’ampliació de l’actual Hospital Vithas Xanit Internacional a Màlaga. El nou edifici està compost per quatre plantes que coincideixen amb les existents de l’Hospital. A la planta soterrani es desenvolupa l’aparcament, el moll de descàrrega i la zona d’instal·lacions; a la planta baixa s’ubiquen les consultes externes i els blocs quirúrgics, en les dues plantes superiors hi ha la zona d’hospitalització.

L’estructura vertical portant és de formigó armat, està situada de manera molt endreçada i composta per pilars i nuclis de rigidització que permeten compensar els esforços sísmics de la zona. L’estructura horitzontal es planteja en base a forjats bidireccionals tipus reticular a excepció de les zones amb grans càrregues o alts requeriments a foc que es resolen amb llosa massissa. Donada la dimensió de l’edifici, es considera necessària la disposició d’una junta de dilatació, dividint-lo en dos blocs.

La fonamentació es planteja de manera superficial mitjançant sabates i pous encastats sobre el gneis fracturat. En tot el perímetre del solar existeixen talussos i murs de grans magnitud que el nou edifici envaeix, pel que ha sigut necessari plantejar-ne de nous, encofrats a una cara i executats per dames.

Related Projects