Detalls

Arquitecte BAAS
Promotor
GISA
Constructora HERO S.A.
Localització SANT VICENÇ DEL HORTS
Cost 4.438.000 €
Superfície 3.345 m2
Any del projecte 2007
Any de l’obra
2009

Descripció

La proposta del CEIP s’ubica en una barra de PB+1 paral·lela a la Trav. de Barcelona des d’on es realitza l’accés principal directament a P1, mitjançant una passarel·la, aprofitant el desnivell existent en aquest punt.

En planta primera s’ubica l’aulari de primària de costat a costat d’un passadís central que recorre la planta de l’edifici d’un extrem a l’altre.

Una sola finestra lineal a cada una de les façanes resol amb un únic gest tota la il·luminació requerida. En planta baixa es disposa tot el programa d’infantil, dotant a cada aula d’un pati propi, a més d’aules auxiliars i la cuina -menjador.

El volum del gimnàs apareix semi soterrat aprofitant el desnivell del solar. Amb la construcció del nou CEIP es pretén reorganitzar i agrupar les diferents edificacions que ara es troben disperses en la parcel·la, ampliant el programa del centre a 2 línies.

Related Projects