Detalls

Arquitecte PMMT, VICENÇ BENEITEZ Y B720
Promotor SAS SERVICIO ANDALUZ SALUD
Constructora
Localització TORREMOLINOS – MÁLAGA
Cost 27.726.000 €
Superfície 16.454 m2
Any del projecte 2010 – 2011
Any de l’obra

Descripció

El nou edifici té forma de “L” i unes dimensions en planta de 95 x 95 m aproximadament. Els junts de dilatació serveixen tant per minimitzar els efectes reològics de dilatació i contracció a l’estructura degut als salts tèrmics com per separar els blocs suficientment per permetre els desplaçaments horitzontals en cas de sisme i vent.

El CAR està format per una planta sota rasant, planta baixa i dos plantes pis. El soterrani es destinarà a aparcament i diferents usos del centre hospitalari tals com arxius, magatzems, vestuaris per al personal, etc. En planta baixa es situaran els accessos i cafeteria, les àrees de direcció i administració així com les sales de rehabilitació, els laboratoris, la zona de rajos X i una gran zona de magatzem. En planta primera s’ubicaran els quiròfans, l’hospital de dia i un primer paquet de consultes. Finalment la planta segona acollirà la resta de la zona de consultes així com una gran superfície destinada a ús d’instal·lacions. Per tant, podem observar que els usos són molt diferents dins d’una mateixa planta i a la majoria de casos les càrregues d’utilització dels forjats són elevades.

Related Projects