Detalls

Arquitecte RAFAEL DE LA HOZ
Promotor FINANCECOM
Constructora AOS STUDELY MAROC
Localització CASABLANCA – MARROC
Cost 200.000.000 €
Superfície 168.717 m2
Any del projecte 2014 – 2015
Any de l’obra

Descripció

Aquest  projecte  consisteix  en  la  construcció  d’un  conjunt d’edificis d’oficines, el qual inclou: Un gratacels d’oficines de 37 plantes sobre rasant + 3 soterranis  (199 m d’alçada sobre rasant). Basament comercial de 2 edificis tipus PB + 7 amb 2/3 soterranis.

Pel gratacels es planteja una estructura vertical a mode de “tube in tube” amb un gran nucli de formigó interior i un anell perimetral de pilars al pla de façana. Per tal de garantir l’estabilitat lateral es disposen tres anells de rigidesa situats a les plantes 12, 24 i 33 formats per tres grans encavallades d’alçada total una planta i situades des del nucli fins a la quarta encavallada que se situa de manera perimetral al voltant de tota la façana circular. Per cada sostre, que salva una llum aproximada de 25 m, s’ha dissenyat una malla estructural bidireccional amb perfils metàl·lics com a base d’un pla col·laborant.

Pels edificis del basament s’ha previst una estructura de pilars metàl·lics inclinats (donada la volumetria dels edificis) i sostres resolts amb tipologia de formigó posttesat per tal de poder controlar els efectes de dilatació tèrmica donat que es tracta d’estructures de 120 m de longitud sense juntes de dilatació.

Projecte realitzat amb metodologia BIM.

Related Projects