Detalls

Arquitecte TAC ARQUITECTES + Hok International
Promotor FCB
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 90.000.000 €
Superficie 29.951 m²
Any de projecte 2015-2017
Any de l’obra

Descripció

Es tracta de la fase de disseny del concepte del nou “Palau Blaugrana”. L’antic mini estadi serà enderrocat i en el seu lloc s’hi emplaçarà el Palau, que consisteix en un pavelló de bàsquet amb capacitat per a 10.000 espectadors aproximadament. L’alçada del pavelló és de 6 plantes, 2 de les quals són soterrades. Sota les grades del pavelló i al voltant del seu perímetre, l’edifici conté varis espais en cada nivell destinats a diferents usos.

Al segon soterrani s’hi ubicaran les avantllotges, vestuaris, sales de màquines, seguretat, sales mèdiques i una zona de servei. Al primer soterrani s’hi situaran més sales de màquines, oficines d’administració, un gimnàs, una sala de premsa, taquilles i “lounges” entre d’altres. A la planta baixa hi ha l’entrada principal i l’entrada presidencial del Pavelló, vestíbuls, un bar i zones de merchandising. A la primera planta es troben les sales VIP, a la segona sales de màquines addicionals, una cuina i bars, i a dalt de tot un club lounge i un “sky bar”.

Al costat del nou “Palau” es construirà un segon edifici, format per tres blocs diferents. Un bloc conté la pista de gel a nivell de planta soterrani i pistes exteriors auxiliars a la coberta. L’altre bloc consta de pistes auxiliars interiors i d’exteriors addicionals a la coberta. Els dos blocs s’ajunten mitjançant àrees d’usos comuns com sales de màquines al soterrani, vestuaris, un gimnàs i altres espais en planta baixa, i un bar o restaurant en la planta primera. La coberta de la zona comú s’utilitza com a grades amb vistes a les pistes auxiliars. El tercer bloc és un edifici de planta única sense soterrani. La seva coberta es continuació de les pistes auxiliars dels altres blocs. En planta baixa s’hi troben vestuaris addicionals, aules, oficines i magatzems.

A més a més, es construeix un pont peatonal per sobre del carrer existent per unir el nou “Palau” amb l’àrea del voltant del “Camp Nou”, l’estadi de futbol existent. El pont arriba fins l’entrada de l’estadi i continua com a plataforma d’accés que envolta el pavelló en tot el seu perímetre. L’estructura del pavelló és en voladís per sobre del nivell de la plataforma d’accés.

El plantejament de l’estructura es fa bàsicament amb formigó armat, tot i que alguns elements singulars, corresponents als grans voladissos i a les bigues d’apeuament, seran posttesats amb armadures actives. Les grades serien prefabricades, amb secció transversal “en L” o “en L invertida”. El pont peatonal cobreix una llum de 70m sobre el carrer i es proposa una solució metàl·lica, consistent en bigues armades amb cantell variable. Les bigues hauran de ser arriostrades lateralment per tal d’evitar el vinclament i la fallada per torsió, suportaran una llosa de formigó armat i tindran com a suport pilars de formigó armat a cada extrem.

Related Projects