Detalls

Arquitecte BXD ARQUITECTURA
Promotor ALTING GRUPO INMOBILIARIO
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 3.600.000 €
Superfície 3.855 m²
Any del projecte 2016 – 2017
Any de l’obra

Descripció

Edifici residencial, que forma part d’un conjunt d’edificis de tipologia idèntica, situat al carrer Balmes al barri de Sant Gervasi a Barcelona. Disposa de planta entresòl, planta principal, 5 plantes pis, àtic i 2 plantes semisoterrani. A cada planta sobre rasant hi ha 2 habitatges amb la mateixa distribució, excepte a l’àtic on només hi ha un habitatge, tenint les dues façanes reculades.

La realitat estructural de l’edifici són murs de càrrega on es recolzen forjats unidireccionals de llosa nervada invertits, amb els nervis enrasats per la cara inferior de la llosa. Mentre que a la planta soterrani -2, els murs queden estintolats sobre grans pòrtics de formigó armat.
La reforma i rehabilitació contempla l’excavació d’una nova planta soterrani, la remodelació de la resta de plantes soterrani i l’estintolament dels murs de càrrega, en una planta per sobre que en l’actualitat, a partir de grans encavallades metàl·liques, per a un futur ús d’aparcament. En la planta coberta i en la planta àtic es preveu la construcció de dues piscines. El projecte de consolidació planteja el reforç dels murs de càrrega existents amb un encamisat de morter i el reforç de trams de forjats amb una nova capa de compressió.

Related Projects