Detalls

Arquitecte PICH-AGUILERA ARQUITECTOS
Promotor CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 1.619.000 €
Superfície 907 m2
Any del projecte 2009
Any de l’obra 2009 – 2010

Descripció

L’edifici té una forma rectangular i consta de quatre plantes, de les quals 3 són semi soterrànies, que es poden veure per complet des del carrer Portell. Des del camí de Can Mora només sobresurt una planta, que es cobreix amb una coberta metàl·lica lleugera de forma singular.

L’estructura horitzontal es resol amb llosa massissa de formigó armat de cantells variables recolzada sobre pilars de formigó i als seus extrems en un mur folre connectat a una pantalla de micropilons. Aquesta variació en el cantell dels forjat és proporcional a les tensions que han de suportar per les empentes de les terres, aquests haurien de ser el suficientment rígids per evitar grans deformacions.

L’estructura vertical es soluciona amb pilars de formigó armat situats sobre eixos regulars. A l’últim nivell hi ha una estructura metàl·lica parcialment estintolada. Una part és una coberta corba i l’altre una coberta plana, ambdues de tipus lleuger.

Related Projects