Detalls

Arquitecte BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
Promotor AEDAS
Constructora
Localització HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA
Cost 9.814.244 €
Superfície 13.117 m²
Any de projecte 2017
Any de l’obra 2018 – 2020

Descripció

Una nova torre d’habitatges situada a la zona de la Plaça Europa a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Té una forma completament quadrada en planta, augmentant aquesta superfície en les plantes soterrani. Es projecten 15 plantes d’habitatges sobre rasant i tres plantes soterrani destinades a l’aparcament. L’estructura horitzontal es resol principalment amb forjats reticulars i en algun cas particular (coberta i planta baixa) amb lloses massisses de formigó armat, en funció dels requeriments estructurals de càrregues a suportar pels forjats i la resistència al foc requerida. L’estructura vertical es soluciona amb pilars de formigó armat col·locats sobre una retícula poc regular i amb un nucli central que s’emporta les empentes horitzontals produïdes pel vent. La contenció perimetral es resol amb pantalles contínues de formigó armat i dues files d’ancoratges. La tipologia de la fonamentació és profunda mitjançant pilons d’uns 20m aproximadament. Projecte realitzat amb metodologia BIM.

Related Projects