Detalls

Arquitecte XAVIER CLARAMUNT
Promotor HOTUSA
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 25.284.000 €
Superfície 10.030 m2
Any del projecte 2007 – 2008 / 2014
Any de l’obra

Descripció

Aquest complex hoteler està situat davant de l’emblemàtic Arc de Triomf de la ciutat de Barcelona. L’edifici neix d’una llosa de transició que el separa del nou intercanviador del metro de la ciutat. Volumètricament està conformat per una base conjunta, constituïda per 4 plantes, i a partir de la planta cinquena l’edifici es separa en dos blocs diferenciats per la seva magnitud.

El conjunt no respon a directrius ortogonals, més aviat constitueix una forma orgànica. Per la seva estructura, és essencial comprendre els elements portants verticals de l’edifici, que formen dos grans anells perimetrals. Aquests dos anells es resolen amb perfils metàl·lics tubulars continus en tota la seva alçada i corbats a través d’uns colzes que coincideixen amb la unió dels diferents forjats.

L’estructura horitzontal es resol mitjançant jàsseres metàl·liques i forjats col·laborants.

Related Projects