Detalls

Arquitecte IESS Autors del projecte de licitació

PMMT Avaluació i adaptació del projecte d’obra

Promotor INSTITUTO ECUATORIANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IESS)
Constructora CONSORCIO MANTA SALUD
Localització MANTA (EQUADOR)
Cost – €
Superfície 24.100 m2
Any de projecte 2016
Any de l’obra 2016 – 2018

Descripció

El nou Hospital General del IESS de Manta té una àrea de 3Has (aprox.). Donada la magnitud del conjunt s’ha dividit en 10 blocs separats per juntes. Cadascun d’ells es pot construir de forma individual doncs el seu comportament estructural i sísmic és independent. La junta entre blocs varia entre 10 i 17cm.

L’estructura dels blocs consisteix en un sistema de pòrtics metàl·lics (formats per pilars, bigues i encavallades en coberta) arriostrats en el pla horitzontal per forjats col·laborants o creus. Per tal de controlar el desplaçament lateral s’ha disposat de múltiples creus rigiditzadores en els plans verticals i horitzontals.

El modulat dels eixos és força uniforme amb el que s’obté una bona distribució de càrregues en totes les bigues i pilars. No obstant, les llums que es plantegen són relativament grans, 14 x 7m, amb el que a nivell de fonamentacions les reaccions són de valor elevat i distribuïdes de forma molt puntual. La fonamentació es resol amb tipologia semi profunda basada en l’ús de sabates aïllades recolzades en pous de formigó ciclopi.

Related Projects