Detalls

Arquitecte ESPINET/UBACH ARQUITECTES
Promotor CATALANA OCCIDENTE
Constructora UTE COPCISA/URCOTEX/AGEFRED
Localització BARCELONA
Cost 21.500.000€
Superfície 18.500 m2
Any de projecte 2013 – 2020
Any de l’obra 2015 – En curs

Descripció

Es tracta d’un edifici d’oficines situat a Barcelona, on es pretén realitzar una reforma i rehabilitació. L’edifici està situat als xamfrans de Passeig de Gràcia amb la Ronda Sant Pere i amb el carrer Casp i actualment està es ús, encara que n’hi hagi diferents dependencies que no estan ocupades.​

El Palau el conformen dos edificis situats un al costat de l’altre formant xamfrà i el projecte està dividit en dos parts que corresponen a cadascun del edificis PG2 i PG4.​

Donat que hi ha diferents actuacions a realitzar, el projecte estructural s’ha dividit en quatre parts que són les següents: inicialment l’execució d’un nou nucli d’ascensors a l’edifici PG2, seguidament la demolició i estabilització del tram de façana del PG4, l’excavació i realització de la nova estructura del PG4 i per últim la consolidació de l’estructura del PG2. en conjunt, les actuacions consistiran en realitzar pantalles perimetrals de micropilons per al nou soterrani i nucli de comunicacions verticals, apuntalaments i posterior execució de nous pòrtics metàl·lics per a crear espais més diàfans i reforç de les sabates corregudes existents.​

Related Projects