Detalls

Arquitecte TDB ARQUITECTURA
Promotor BCN PROPERTIES
Constructora VOPI4
Localització BARCELONA
Cost 4.500.000€
Superfície 2.600 m²
Any de projecte 2017 – 2018
Any de l’obra 2019

Descripció

Es tracta d’un edifici residencial desocupat situat a la cantonada entre la plaça de Sant Just i el carrer del Bisbe Caçador, al districte de Ciutat Vella a Barcelona, on es pretén realitzar una reforma i rehabilitació. Data de la segona meitat del segle XVIII i, pel seu valor patrimonial, el conjunt està catalogat amb un nivell de protecció B: Bé d’interès local.

Té una forma relativament regular amb unes dimensions en planta de 31,50m per 20,80m aproximadament. La superfície construïda total, segons consta en cadastre, és de 2.612m². Disposa de dos patis de ventilació interiors, dues façanes i està limitat per dues mitgeres. L’edifici es composa de planta baixa, planta principal, planta primera i planta segona. Entre la planta baixa i la planta principal hi ha dos altells amb accessos independents des dels locals de la planta baixa.

L’estudi de les lesions d’aquest edifici ha estat realitzat de manera global. Les lesions detectades s’han analitzat per tal d’establir una situació general i sistematitzada de l’edifici. L’estudi es basa en inspeccions visuals realitzades a l’interior de l’edifici sense mitjans auxiliars. La conclusió de la diagnosi és que cal un projecte de consolidació estructural.

Related Projects